Proizvodi

Samicatherm traka i folija (feimicaglas traka, Filosam)

Trake i folije na SAMICA bazi za izoliranje namotaja el.mašina u termičkog klasi F i H, velikih snaga i napona do 15kV.
Samica traka je fleksibilni izolacioni materijal koji se može lako formirati.

Sastoji se od liskun papira, staklene mrežice kao nosioca, moguća je kombinacija i termootporne veštačke folije PET i od modifikovane epoksidne smole. Uobičajene dimenzije za folije su 0.12-0.18x1000mm u rolni cca 100m., trake 0.12-0.20mmx10-25mmx50m.