Proizvodi

Myoflex-teflex

Myoflex-teflex je posebno podesan za izolaciju žljebova i faza malih motora, ali se takođe često koristi i kod transformatora, ali i za neelektrične svrhe.

MYOFELX LS - Izolaciona folija iz sloja zelenog prešpana i sloja polieste folije, na tržištu poznata i kao E Prešpan, Teflex.. Termička klase izolacije "B", opšte poznate primene.

MYOFLEX PVS I MYOFLEX 2N50 - Izolacione folije iz tri sloja u kombinaciji Nomex -Melinex-Nomex, termičke klase F-H, bele, svetlozelene, roze ili plave boje.

MYOFELX 2NC - Izolaciona folija iz tri sloja u kombinaciji Nomex-poliester film-Nomex, bele boje, vezana sa termički visokootpornim vezivima, termička klasa F/H. Koristi se kao fazna izolacija.

MYOFLEX NKN - izolaciona folija iz tri sloja u kombinaciji Nomex-kepton-nomex vezana termički visokootpornim vezivima, termičke klase H/C. Koristi se kao utorska izolacija vučnih el.motora i el.motora sa najvišim zahtevima.

Takođe nudimo izolaciju po specijalnim zahtevima kupaca.