Proizvodi

Nad-temperaturni NTC

Termistori sa pozitivnim (PTC) i negativnim (NTC) temperaturnim koeficijentom su namenjeni za kontrolu temperature. Oni su posebno podesni za direktnu ugradnju u namotaje električnih motora i transformatora.

PTC i NTC-termistori su proizvedeni u skladu sa DIN 44081 44082 što znači da zadovoljavaju najviše svetske norme.
Standardno su izolovani kombinacijom Mylar-Nomex ili opciono Teflonom. Za bolju kompaktnost i kao dodatna zaštita od korozije svi PTC i NTC su standardno učvršćeni epoxidnim smolama.

Prednosti sondi:

  • Male dimenzije
  • Brzo reagovanje
  • Otporan na mehaničke stresove
  • Mnogostruka primenjivost

Termički zaštitnici i temperaturni prekidači su dizajnirani za zaštitu od pregrevanja svih vrsta električnih namotaja i uredaja.
Zaštitnici proizvodnih serija 02 sa normalno otvorenim kontaktima, i 06 sa normalno zatvorenim kontaktima, proizvedenim u skladu sa VDE 0631 10.4.1., su posebno mali i ravni, moćni minijaturni bimetalni prekidači, namenjeni za zaštitu od pregrevanja.

U monofaznim AC motorima termički prekidač se električno povezuje u seriju sa namotajem- i u slučaju pregrevanja- direktno prekida radnu struju.

U trofaznim motorima termalni prekidači se integrišu u namotaje kao i u monofaznim motorima, a u zavisnosti od veličine statora kao simpla, dupla ili trostruka izvedba (ako je moguće jedan termici protektor u svaku fazu), sa svrhom da aktiviraju kontolu strujnog kruga.

Termalni zaštitnici se takode primenjuju za zaštitu od pregrevanja elektromagneta, reaktorskih kalemova, solenoida itd.