Katalog epoksidnih smola

IMPREGNACIJA

tip električnih jedinica proizvod reaktor karakteristike boja tvrdoća shore "D" na 21°C term. klasa odnos smese smola - reaktor viskoznost u CPS (smola - reaktor) trajnost smese (100gd.) vreme skrućivanja (vidi simbol)
*
na 27°C CPS na °C na 20°C sati na °C
transformatori, zavojnice, elektronički sklopovi DOLPHON CC-1090 ukomponiran niska viskoznost, odlična moć prodiranja u namote. proziran krut 85 F jedno- komponentna 1.200 280 na 50°C 6 meseci 200 sati na 50°C 2 sata na 150°C
transformatori aparata za zavarivanje, magnetski polovi DOLPHON CC-1091 ukomponiran visoka vezivna moć i odlična otpornost na sve hemijske agense proziran polukrut 85 F jedno- komponentna 7.500 800 na 50°C 6 meseci 200 sati na 50°C 3-5 sati na 150°C
transformatori aparata za zavarivanje, magnetski polovi DOLPHON CC-1105 CA-2012 poliester smola za impregnaciju u vakumu. Odlična stabilnost u posudi za impregnaciju proziran polukrut 80 H 100:1   370-550 na 25°C više od 6 meseci   2-3 sata na 150°C ili 1-2 sata na 165°C

ZA IMPREGNACIJU I OBLAGANJE

tip električnih jedinica proizvod reaktor karakteristike boja tvrdoća shore "D" na 21°C term. klasa odnos smese smola - reaktor viskoznost u CPS (smola - reaktor) trajnost smese (100gd.) vreme skrućivanja (vidi simbol)
*
na 27°C CPS na °C na 20°C sati na °C
transformatori, zavojnice, elektronički uređaji DOLPHON CC-1024-A RE-2000 srednja početna brzina skrućivanja proziran krut 85 B 100:10 1.500   30-45 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2013 skrućivač sa minimalnom snagom iritacije proziran krut 85 B 100:20 1.500   30 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2001 postojan za rad u ciklusima na nižim temperaturama proziran polurut 75 B 100:60 1.700   45-60 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2008 odlična penetracija i fleksibilan proziran fleksibilan 65 F 100:100 900 80 na 65°C 37 dana 2h na 65°C 3-5 sati na 135°C
transformatori, zavojnice, statori, elektronički uređaji DOLPHON CB-1054-A CB-1054-A odgovara normama MIL-T-27 i MIL-I-16923 crno fleksibilan 55 F 100:100 7.500 950 na 65°C 4-6 sedmica 6 sati na 65°C 3-5 sati na 135°C
RE-2000 otporan na promene temperature. Odlična temeraturna provodljivost. Dobre fizikalne i elektr. osobine crno polukrut 70 B 100:7 3.200   60 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2008 crno fleksibilan 55 F 100:50 1.600 350 na 65°C 2-3 sedmice 4 sata na 65°C 3-5 sati na 135°C
transformatori, zavojnice, elektronički uređaji DOLPHON CC-1079 RE-2000 epoksidna smola za klasu F. Odlična izolaciona svojstva i na visokim temperaturama. proziran krut 85 B 100:10 4.000   30 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2008 proziran fleksibilan 65 F 100:100 2.000 300 na 65°C 7 dana 2h na 65°C 3-5 sati na 135°C

OBLAGANJE I LIJEVANJE

tip električnih jedinica proizvod reaktor karakteristike boja tvrdoća shore "D" na 21°C term. klasa odnos smese smola - reaktor viskoznost u CPS (smola - reaktor) trajnost smese (100gd.) vreme skrućivanja (vidi simbol)
*
na 27°C CPS na °C na 20°C sati na °C
statori, transformatori, elektronički sklopovi DOLPHON CR-1035 RE-2000 niska viskoznost i dobra penetracija. Odlična toplinska vidljivost. Dobre fizikalne i elektr. osobine. Lako obradiv i nakon skrućivanja. crveno polukrut 75 B 100:7 3.300   60 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2013 crveno polukrut 80 B 100:14 3.300   30 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2001 crveno fleksibilan 65 B 100:40 2.300   90 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
zavojnice, statori, elektronički sklopovi DOLPHON CB-1078 RE-2000 srednja viskoznost, dobar vodič topline. Dobre električne i fizikalne osobine. Lako obradiv i nakon skrućivanja. Niska cena. crno krut 85 B 100:5 11.000   60 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2013 crno krut 90 B 100:10 9.000   30 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2001 crno polukrut 70 B 100:20 6.000   90 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
transformatori, zavojnice, elektronički sklopovi DOLPHON CB-1080 RE-2000 fleksibilno epoksidna komponenta za oblaganje vrlo osetljivih elektoničkih sklopova crno fleksibilan 45 B 100:6 8.000   70 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C

NANOŠENJE LOPATICOM

tip električnih jedinica proizvod reaktor karakteristike boja tvrdoća shore "D" na 21°C term. klasa odnos smese smola - reaktor viskoznost u CPS (smola - reaktor) trajnost smese (100gd.) vreme skrućivanja (vidi simbol)
*
na 27°C CPS na °C na 20°C sati na °C
motori, zavojnice, statori DOLPHON CR-1034 RE-2000 za tropske uslove. Dobre električne osobine. Odlična otpornost prema svim hemijskim agensima i vlagi. Dobar vodič topline. crveno polukrut 80 B 100:5 tixotropan 60 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C

NANOŠENJE KISTOM I URANJANJEM

tip električnih jedinica proizvod reaktor karakteristike boja tvrdoća shore "D" na 21°C term. klasa odnos smese smola - reaktor viskoznost u CPS (smola - reaktor) trajnost smese (100gd.) vreme skrućivanja (vidi simbol)
*
na 27°C CPS na °C na 20°C sati na °C
transformatori, zavojnice, statori DOLPHON CG-1062 RE-2000 za tropske uslove. Sloj tvrd - sive boje. Otporan na abraziju i vlagu. sivo polukrut 80 B 100:6 tixotropan 60 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C
RE-2013 sivo krut 85 B 100:12 tixotropan 30 min   2-4h na 20°C - 24h na 20°C

LEPILO

tip električnih jedinica proizvod reaktor karakteristike boja tvrdoća shore "D" na 21°C term. klasa odnos smese smola - reaktor viskoznost u CPS (smola - reaktor) trajnost smese (100gd.) vreme skrućivanja (vidi simbol)
*
na 27°C CPS na °C na 20°C sati na °C
staklena tkanina, željezo - keramika guma - ostali materijali DOLPHON CR-1056-B CC-1056-A odlična vezivna svojstva. Fleksibilan. Lako se obrađuje. crveno polukrut 70 B 100:100 tixotropan 2 sata   4h na 20°C - 24h na 20°C
  • Shore "D" je test tvrdoće koji se interpretira kako sledi: | 85 - 95 tvrd | 70 - 85 polutvrd | 55 - 70 fleksibilan | 40 - 55 vrlo fleksibilan
  • Početno vreme skrućivanja
  • *Vreme potrebno da potpuno skrućivanje