Katalog elektroizolacionih lakova i smola

LAKOVI ZA SUŠENJE U PEĆI

visoka vezivna svojstva, brzo sušenje, film krut čvrst. HI-THERM BC-325 proziran T-200 termosušenje 165°C 4-1 135 - 160°C 3.400 2.800      
visoka vezivna svojstva za rotore velikih brzina. HI-THERM BC-337 proziran T-200 termosušenje 130°C 4-1 135 - 160°C 2.000 1.200              
lak za opstu upotrebu kod visokih temperatura, veoma fleksibilan. HI-THERM BC-340 proziran T-200 termosušenje 195°C 4-1 135 - 160°C 4.100 2.900 MIL-V-1137A MIL-I-24092
visoka otpornost prema temperaturi, dobar sloj, fleksibilan. HI-THERM BC-346-A proziran T-200 termosušenje 215°C 5-1 135 - 160°C 4.000 2.900 MIL-I-24092
upotreba kao zamena za silikonske lakove. HI-THERM BC-354 proziran T-200 termosušenje 215°C 8-2 135 - 175°C 4.100 3.000 MIL-I-24092
lakovi za impregnaciju u klasi H, pečenje na malim temperaturama. HI-THERM BC-359 proziran T-200 termosušenje 180°C 4-2 120 - 135°C 3.000 3.000    
epoksidni lak - otporan protiv vlage i svih štetnih hemijskih uticaja (FREON). Preporučuje se za hermetički zatvorene motore. DOLPHON BC-352 proziran T-352 termosušenje 205°C 2-4 150°C 4.600 3.860                

POLIESTER ZA IMPREGNACIJU

dvokomponentni poliester lak niske viskoznosti za impregnaciju uranjanjem. Visoka vezivna svojstva. Odlična penetracija. DOLPHON CC-1080 proziran   termosušenje 180°C 3-1 135- 160°C 1.800 -  
dvokomponentni poliester lak niske viskoznosti za impregnaciju lijevanjem. Rotori, motori za troolej vuču. DOLPHON CC-1080-L proziran   termosušenje 180°C 10 - 15 min 130°C 1.800 -  
dvokomponentni poliester lak niske viskoznosti za impregnaciju lijevanjem. Brzo pečenje. DOLPHON CC-1096 proziran   termosušenje 180°C 8 - 10 min 130°C 1.800 -  
jednokomponentni poliester lak niske viskoznosti za impregnaciju u vakumu, visoka tačka zapaljivosti. DOLPHON CC-1105 proziran   termosušenje 212°C 4-1 120 - 150°C 1.750 -  
dvokomponentni poliester lak niske viskoznosti za impregnaciju lijevanjem - rotori i statori, niska volativnost, bez mirisa. DOLPHON CC-1106 proziran   termosušenje 200°C 5 min 150°C 1.750 -  

LAKOVI ZA SUŠENJE U VAZDUHU

lak protiv vlage. SYNTHITE AC-29-7S proziran T-200 oksidiranje 105°C 3-4 vazduh 2.000 1.100 MIL-V-173B
lak za zaštitu štampanih krugova, otporan na temperaturu, fleksibilan. SYNTHITE AC-41 proziran T-200 oksidiranje 155°C 1/2 vazduh 2.000 1.200  
lak za impregnaciju u klasi F, brzo suši. SYNTHITE AC-43 proziran T-200 oksidiranje 175°C 1 vazduh 2.000 1.200  

LAKOVI ZA POVRŠINSKU GLAZURU

vrlo fleksibilan, brzo suši, odlično prijanja. SYNTHITE ER-41 crveno T-200 poliuretan 155°C 1/2 vazduh 2.000 1.200  
vrlo fleksibilan, brzo suši, odlično prijanja. SYNTHITE EB-41 crn T-200 poliuretan 155°C 1/2 vazduh 2.000 1.200  

LAKOVI ZA ZAŠTITU OD VLAGE

odličan površinski sloj protiv vlage, za zavojnice, radio i TV. LC-705 proziran T-200 oksidiranje 105°C 15 min vazduh 1.500 800 MIL-I-17384A TLPE G              
izolaciona smola za visoke frekvencije. LC-706 proziran T-200 oksidiranje 105°C 15 min vazduh 1.000 600                

SMESA ZA ZAŠTITU GOLIH VODICA

izdrži dugi ciklus pečenja. MR-737 crveno T-25 -   1/2 vazduh - -   sredstva za zaštitu izolacionih delova - natpisne pločice - krajevi transformatora.
lako se skida. MY-739 žuto T-25 -   1/2 vazduh - -  

SMOLA ZA UČVRŠĆIVANJE

smola za učvršćivanje zavojnica, lepljenje papira, učvršćivanje vijaka. MC-738 proziran T-25 -   10 min vazduh - -    

PROIZVODI AEROSOL

izolacioni lak, fleksibilan, brzo suši. DOLPH SPRAY ER-41 crveno   poliuretan 155°C 15 min vazduh 2.000 1.200   ovi proizvodi konfekcionirani su u aerosol bocama za upotrebu odmah
  • Preporučljivo za impregnaciju (može se koristiti ciklus pečenja u peći 80/110°C)
  • Preporučljivo kao površinska zaštita (sušenje na vazduh)
  • Kompatibilnost prema izolaciji bakrene žice
  • Preporučljiva upotreba