Proizvodi

Araldit LY 5052, Aradur 5052 CH

HUNTSMAN ARALDITE® specijalne duroplastične smole isporučuju se u tecnom stanju ili cvrstom stanju, te u nizu viskoznosti, funkcionalnosti i epoksi ekvivalentnih težina za širok raspon industrijskih primena, dok se ARALDITE® specijalne epoksidne smole obično temelje na bisfenolu-A, bisfenolu-F , fenolni novolaci, krezol novolaci, aminofenol, metilen dianilin, cikloalifati i izocijanurna kiselina.

HUNTSMAN ARADUR® sredstva za stvrdnjavanje isporučuju se u tecnom ili cvrstom obliku i mogu se koristiti u kombinaciji s ARALDITE® epoksidnim smolama za postizanje širokog raspona toplotnih, mehaničkih i električnih svojstava. Ova kompletna linija visokoučinkovitih otvrdnjavača uključuje reaktivne poliamide, poliamido amine, alifatske amine, cikloalifatske amine, aromatske amine, anhidride i novolake.

HUNTSMAN ARADUR® tržišta i primjene: boje i premazi, vetar, vazduhoplovstvo, elektronika, elektrotehnika, kompoziti, građevina, lepila.